Het doel van coaching met de Kernvisie methode is om een kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren. Het resultaat hiervan is dat het weer plezier krijgt in leren en sociaal-emotionele problemen verdwijnen, wat natuurlijk zijn weerslag heeft op de motivatie van het kind.

Herkenbaar?

Als moeder voel jij dat de bevindingen van school niet kloppen. Volg je gevoel!

Het zit er wel in maar het komt er niet uit. 

School ziet geen andere oplossing dan een onderzoeksbureau in te schakelen om intelligentie te testen of een diagnose te stellen

Ik kan het toch niet

Moeite met 

  • concentreren

  • automatiseren

  • begrijpend lezen

  • p d b q uit elkaar halen

  • spellingsregels


 

Sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen


Veel kinderen met leerproblemen ontwikkelen sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek.

Als je maanden, of soms jaren, niet voldoet aan wat het systeem van je wil, dan word je daar doodongelukkig van.

Veel van deze problemen verdwijnen tijdens de coachingsessies waarbij de Kernvisie methode wordt ingezet om met leerproblemen aan de slag te gaan.

Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht.

De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen.

Ook symptomen van diagnoses als add en adhd kunnen worden teruggebracht tot acceptabele proporties.

Jeugdzorg
In een aantal regio’s wordt de Kernvisie methode vergoed vanuit de jeugdzorg en dit aantal breidt zich gestaag uit.

 


 

1.png

Vergoeding

Steeds meer regio's vergoeden de Kernvisie methode vanuit Jeugdzorg

Nieuwste
blogs:

Ongeveer 60% van de mensen heeft een rechtsgeoriënteerde leerstijl

 

 

Voorkeur

Zo’n 35% van de mensen heeft een voorkeur om visueel te denken met als tweede systeem het gevoelssysteem. Daarnaast heeft zo’n 25% van de mensen een voorkeur om gevoelsmatig te denken met als tweede systeem het visuele systeem.

Dit betekent dat ongeveer 60% van de mensen een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft.

Gelukkig is het overgrote deel van deze groep in staat om het op school goed te doen, maar vanzelf gaat het niet.

Zo’n 15% van deze groep – dit is zo’n 5 tot 10% van de totale populatie – ontmoet leerproblemen met sociaal-emotionele gevolgen. Je herkent ze zo in de klas.

Het zijn vaak hele slimme ietwat ondeugende, gezellige en meestal vrolijke kinderen, maar in de praktijk worden ze als probleemgevallen gezien en krijgen ze labels als dyslexie, ADD en ADHD opgeplakt. Zouden deze kinderen de informatie op een andere wijze aangeboden krijgen, dan gaan ze met sprongen vooruit.

Probleem of uitdaging?


50 jaar geleden waren linkshandigen de probleemgevallen. Dit was een afwijking. Men bond deze kinderen de linkerhand op de rug om hen te stimuleren de rechterhand te gaan gebruiken.

Tegenwoordig is het links zijn geaccepteerd en maakt men aanpassingen in het aanbod voor linkshandigen.

Nu staan wij voor de uitdaging om de rechtsgeoriënteerde leerlingen op hun manier te laten leren.

Dit betekent dat het linksgeoriënteerde onderwijs de leerstof zodanig moet gaan aanbieden, dat kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl deze eenvoudig kunnen verwerken.

Om dit te realiseren is de Kernvisie methode ontwikkeld. De Kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Het laat kinderen bewust informatie opslaan in het lange termijngeheugen. En wat blijkt?

Deze kinderen kunnen wel automatiseren en spelling toepassen, zij moeten de informatie alleen anders krijgen. Geen trucje maar een andere methode.

Het kind ontdekt dat het wel goed kan leren en de bijkomende sociaal-emotionele problemen verdwijnen. Het krijgt er weer zin in!

 

Het traject

5-8 sessies van een uur

Online via Teams

Elke 3 weken 

Direct resultaat!

per kind

4 sessies voor €287,-