Als herhalen niet werkt

 

Iedereen heeft een persoonlijke leerstijl, dat wil zeggen: een manier van verwerken van leerstof en leeractiviteiten. Er zijn bijvoorbeeld mensen die het fijn vinden om te leren door veel vragen te stellen, anderen zijn echte doeners, zij willen het liefst meteen met iets aan de slag.

Je leerstijl heeft te maken met de wijze waarop je informatie opneemt en opslaat in je hersenen. Het is nuttig om je eigen leerstijl te kennen, zodat je daar met leren rekening mee, kunt houden.

Wordt je informatie aangeboden op een andere manier dan jouw voorkeursleerstijl, dan moet je extra je best doen om de leerstof je eigen te maken.

 

Soms ondervind je daarbij problemen

De leerlingen die vaak vastlopen in het basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs hebben geregeld een voorkeur om visueel/kinesthetisch te denken. Dus in beelden en met hun gevoel. Juist deze combinatie zorgt voor een andere leerstijl van deze leerlingen. We noemen dit een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

De Kernvisie methode biedt oplossingen voor de groep kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl, die in het huidige systeem niet tot hun recht komen, maar wel de capaciteiten hebben om beter te scoren.

Daarvoor hoeft niet de hele lesmethodiek op de schop, want deze werkt prima voor 75% van de kinderen. Laten we vooral behouden wat goed is.

Echter, voor die kinderen die het niet voldoende oppakken op de bestaande wijze, moeten we het anders aanbieden.

Om verdere angst en onzekerheid bij een kind te voorkomen moeten we stoppen met onnodig lang herhalen.
Ik kan met één screening in de klas meteen vertellen wat de denkwijze per kind is. En of dit kind gebaad is bij mijn hulp.
Daarnaast boek ik met 1 sessie resultaat en heeft een kind binnen 8 sessies de oplossing eigen gemaakt om de lesstof wél tot zich te nemen.

Door sneller te handelen word meer onzekerheid voorkomen. 
Door sneller te handelen worden onnodige labels voorkomen.

Door sneller te handelen zullen meer kinderen met plezier naar school gaan.

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan

Wacht niet tot een arrangement nodig is.
Een kind worstelt onnodig lang